Znak sprawy: ZZP.263.24.2020
Status: Zakończony
Data: 02.06.2020

Dostawę artykułów chemicznych na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

  • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
  • Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  • Wzór Formularza Oferty - Załącznik nr 1.doc
  • Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2.xls