Czcionka
Wersja kontrastowa

Przetargi zakończone

Lublin, dnia 08 czerwca 2020r.

Dotyczy pierwszego pisemnego przetargu na najem lokali nr 67 i 68 zlokalizowanych w budynku Hali GLOBUS przy ul. K. Wielkiego 8 w Lublinie

             Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że pierwszy pisemny przetarg na najem lokali nr 67 i 68 zlokalizowanych w budynku Hali GLOBUS przy ul. K. Wielkiego 8 w Lublinie ogłoszony dnia 20 maja 2020r. został rozstrzygnięty w dniu 08 czerwca 2020r. wynikiem negatywnym.

    W przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

_________________________________________________________________________________________

Dotyczy pierwszego konkursu na poddzierżawę wydzielonej części Ośrodka Wypoczynkowego MARINA nad Zalewem Zemborzyckim przy ul. Krężnickiej 6 w Lublinie

SKK.221.32.2020 Lublin, dnia 25 maja 2020r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że pierwszy Konkurs na poddzierżawę wydzielonej części Ośrodka Wypoczynkowego MARINA nad Zalewem Zemborzyckim przy ul. Krężnickiej 6 w Lublinie ogłoszony dnia 15 maja 2020r.został rozstrzygnięty w dniu 25 maja 2020r. wynikiem pozytywnym - w konkursie wpłynęła jedna oferta.

Zwycięzcą Konkursu została firma RED-STAR EVENTS Sp. z o. o., ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, która zaoferowała stawkę wyższą od stawki wywoławczej o wymagane postąpienie i spełniała wszystkie wymagane kryteria.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Dotyczy pierwszego pisemnego przetargu ofertowego na korzystanie z powierzchni pod ustawienie automatów vendingowych na swoich obiektach

SKK.221.9.2019, Lublin, dnia 27 maja 2019r.

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
  

     Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że pierwszy pisemny przetarg ofertowy na korzystanie z powierzchni pod ustawienie automatów vendingowych na swoich obiektach ogłoszony dnia 11 kwietnia 2019r. został rozstrzygnięty w dniu 27 maja 2019r. wynikiem pozytywnym.
W przetargu wpłynęły trzy oferty. Jedną ofertę odrzucono ze względu na niespełnianie warunków przetargu. Pozostałe oferty spełniały wszelkie wymagane kryteria, ponadto oferowały stawkę wyższą od wywoławczej.
Ostatecznie Komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma Polska Grupa Vendingowa, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

SKK.221.15.2019 Lublin, dnia 20 marca 2019r.

Dotyczy pierwszego pisemnego przetargu na najem lokali nr 205 i 206 zlokalizowanych w budynku Hali GLOBUS przy ul. K. Wielkiego 8 w Lublinie
DO WSZYSTKICH OFERENTÓW
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, żepierwszy pisemny przetarg na najem lokali nr 205 i 206 zlokalizowanych w budynku Hali GLOBUS przy ul. K. Wielkiego 8 w Lublinie ogłoszony dnia 07 marca 2018r. został rozstrzygnięty w dniu 20 marca 2019r. wynikiem pozytywnym.

W przetargu wpłynęły dwie oferty. Obie oferty spełniały wszelkie wymagane kryteria, ponadto obie oferowały stawkę wyższą od wywoławczej. Ostatecznie Komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma IN PLUS Katarzyna Mazur, ul. K. Wielkiego 8, lok. 203, 20-611 Lublin.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Przetarg na najem pomieszczenia biurowego nr 301 zlokalizowanego w budynku klubowym, przy ul. Leszczyńskiego 19 w Lublinie

Lublin, dn. 07 maja 2018r.

 Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że pierwszy pisemny przetarg na najem pomieszczenia biurowego nr 301 zlokalizowanego w budynku klubowym, przy ul. Leszczyńskiego 19 w Lublinieogłoszonym dnia 27 kwietnia 2018r.został rozstrzygnięty w dniu 07 maja 2018r. wynikiem pozytywnym.

W przetargu wpłynęła jedna oferta, która spełniała wszelkie kryteria, ponadto zaoferowana stawka została przebita o wymagane postąpienie.

 

 

Przetarg na najem pomieszczeń biurowych- ul. Filaretów 44

Lublin, dn. 16 kwietnia 2018r.

    Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że:
 A. pierwszy pisemny przetarg na najem pomieszczenia biurowego nr 222,
oraz
B. drugi pisemny przetarg na najem pomieszczeń biurowych nr 308 i 309,
zlokalizowanych budynku administracyjnym, przy ul. Filaretów 44 w Lublinie, zostały rozstrzygnięte w dniu 16 kwietnia 2018r. w następujący sposób:

1.    lokal biurowy nr 222 – nie wpłynęła żadna oferta – przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym,
2.    lokal biurowy nr 308 – nie wpłynęła żadna oferta – przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym
3.    lokal biurowy nr 309 – nie wpłynęła żadna oferta – przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Przetarg na najem pomieszczeń biurowych- ul. Filaretów 44

Lublin, dn. 26 lutego 2018r.

Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że pierwszy pisemny przetarg ofertowy na najem pomieszczeń biurowych zlokalizowanych budynku administracyjnym, przy ul. Filaretów 44 w Lublinie, został rozstrzygnięty w dniu 26 lutego 2018r. w następujący sposób:
1. lokal biurowy nr 308 – nie wpłynęła żadna oferta – przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym,
2. lokal biurowy nr 309 – nie wpłynęła żadna oferta – przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym,
3. połączone dwa lokale biurowe nr 315 i 316 – nie wpłynęła żadna oferta – przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym,
4. lokal biurowy nr 201  – wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła oczekiwań finansowych Spółki – przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

GLOBUS SKI - poddzierżawa gruntu przy ul. Zana w Lublinie (II)

Lublin, dn. 13.11.2017

Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że drugi pisemny przetarg ofertowy na poddzierżawę gruntu przy ul. Zana w Lublinie, został rozstrzygnięty w dniu 13 listopada 2017r. wynikiem negatywnym. W przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

GLOBUS SKI - przetarg na poddzierżawę gruntu przy ul. Zana w Lublinie (I)

Lublin, dn. 12.10.2017

Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że pierwszy pisemny przetarg ofertowy na poddzierżawę gruntu przy ul. Zana w Lublinie, został rozstrzygnięty w dniu 12 października 2017r. wynikiem negatywnym. W przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

AQUA Lublin - poddzierżawa pomieszczeń do prowadzenia gastronomii

Lublin, 23.08.2017r.

Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że pierwszy pisemny przetarg ofertowy na poddzierżawę pomieszczeń do prowadzenia usług gastronomicznych - RESTAURACJA, na terenie kompleksu pływackiego AQUA LUBLIN przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie, ogłoszony dnia 04.08.2017r., został rozstrzygnięty w dniu 23 sierpnia 2017r. wynikiem pozytywnym. W przetargu wpłynęła jedna oferta, która spełniła wszystkie wymagane w przetargu kryteria.

Pierwszy pisemny przetarg na najem pomieszczenia nr 214 w Hali Globus

Lublin, dn.10.08.2017r.

Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że pierwszy pisemny przetarg ofertowy na najem pomieszczenia nr 214 zlokalizowanego na poziomie „1” w budynku Hali GLOBUS przy ul. K. Wielkiego 8 w Lublinie, został rozstrzygnięty w dniu 10 sierpnia 2017r. wynikiem pozytywnym. W przetargu wpłynęła jedna oferta, która spełniła wszystkie wymagane w przetargu kryteria.

Pierwszy pisemny przetarg na najem lokalu nr 204 w Hali Globus

Lublin, dn.10.08.2017r.

Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że pierwszy pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu biurowego nr 204 zlokalizowanego na poziomie „1” w budynku Hali GLOBUS przy ul. K. Wielkiego 8 w Lublinie, został rozstrzygnięty w dniu 10 sierpnia 2017r. wynikiem pozytywnym. W przetargu wpłynęła jedna oferta, która spełniła wszystkie wymagane w przetargu kryteria.

Pierwszy pisemny przetarg na najem lokali nr 202 i 203 w Hali Globus

Lublin, dn. 10.08.2017r.

Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że pierwszy pisemny przetarg ofertowy na najem lokali biurowych nr 202 i 203 zlokalizowanych na poziomie „1” w budynku Hali GLOBUS przy ul. K. Wielkiego 8 w Lublinie, został rozstrzygnięty w dniu 10 sierpnia 2017r. wynikiem pozytywnym. W przetargu wpłynęła jedna oferta, która spełniła wszystkie wymagane w przetargu kryteria.

Drugi pisemny przetarg ofertowy na najem części hallu w CSR Łabędzia

Lublin, dn. 01.08.2017r.

Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że drugi pisemny przetarg ofertowy na najem części powierzchni hallu głównego wraz z zapleczem magazynowym, zlokalizowanych na terenie krytej pływalni przy ul. Łabędziej 2a i 4 w Lublinie, został rozstrzygnięty w dniu 01 sierpnia 2017r. wynikiem negatywnym. W przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

Drugi pisemny przetarg ofertowy na najem terenu przy al. Piłsudskiego

Lublin, dn.01.08.2017 r.

Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że drugi pisemny przetarg ofertowy na najem wydzielonej części terenu, wraz z posadowionym na niej budynkiem magazynowym,
zlokalizowanej przy al. Piłsudskiego 24 A w Lublinie został rozstrzygnięty w dniu 01 sierpnia 2017r. wynikiem negatywnym. W przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

Drugi pisemny przetarg ofertowy na najem lokali w Hali Lodowej

Lublin, dn. 27.07.2017r.

Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że drugi pisemny przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie Hali Lodowej przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie został rozstrzygnięty w dniu 27 lipca 2017r. wynikiem negatywnym. W przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

Nasi sponsorzy

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.