Czcionka
Wersja kontrastowa

Konkursy zakończone

Konkursy zakończone

ASW.221.31.2020
Lublin, dnia 19 maja 2020 r.

Dotyczy konkursu na poddzierżawę parkingów zlokalizowanych nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie.

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że konkurs na poddzierżawę parkingów zlokalizowanych nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie ogłoszony dnia 12 maja 2020 r. został rozstrzygnięty w dniu 19 maja 2020 r. wynikiem pozytywnym – w konkursie wpłynęły dwie oferty.

Zwycięzcą konkursu została firma RED-STAR EVENTS Sp. z o. o., ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, która zaoferowała stawkę najwyższą i jako jedyna spełniała wszystkie wymagane kryteria.

Druga oferta zawierała braki formalne, natomiast ze względu na to, iż była to niższa oferta uznano, iż nie ma potrzeby wzywać do ich uzupełnienia.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

SKK.221.1.2020                                
Lublin, dnia 10 marca 2020r.
                            
Dotyczy konkursu na poddzierżawę pomieszczeń do prowadzenia usług gastronomicznych - KAWIARNIA, na terenie kompleksu pływackiego AQUA LUBLIN przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że konkurs na poddzierżawę pomieszczeń do prowadzenia usług gastronomicznych - KAWIARNIA, na terenie kompleksu pływackiego AQUA LUBLIN przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie ogłoszony dnia 03 marca 2020r. został rozstrzygnięty w dniu 10 marca 2020r. wynikiem negatywnym - w konkursie nie wpłynęła żadna oferta.
SKK.221.8.2020                                
Lublin, dnia 13 lutego 2020r.
                            
Dotyczy drugiego konkursu na poddzierżawę wydzielonych części kempingu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego MARINA nad Zalewem Zemborzyckim przy ul. Krężnickiej 6 w Lublinie

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że rugi Konkurs na poddzierżawę wydzielonych części kempingu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego MARINA nad Zalewem Zemborzyckim przy ul. Krężnickiej 6 w Lublinie ogłoszony dnia 06 lutego 2020r. został rozstrzygnięty w dniu 13 lutego 2020r. wynikiem pozytywnym - w konkursie wpłynęły dwie oferty.
Zwycięzcą Konkursu została firma F. H. U. WOLKE Bartosz Waligórski, ul. Berberysowa 2/80, 20-258 Lublin, która zaoferowała stawkę najwyższa i jako jedyna spełniała wszystkie wymagane kryteria.

 

SKK.221.101.2019                               
Lublin, dnia 30 grudnia 2019r.
                           
Dotyczy konkursu na poddzierżawę wydzielonych części kempingu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego MARINA nad Zalewem Zemborzyckim przy ul. Krężnickiej 6 w Lublinie

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że konkurs na poddzierżawę wydzielonych części kempingu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego MARINA nad Zalewem Zemborzyckim przy ul. Krężnickiej 6 w Lublinie ogłoszony dnia 17 grudnia 2018r. został rozstrzygnięty w dniu 30 grudnia 2019r. wynikiem negatywnym - w konkursie nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

SKK.221.39.2019,
Lublin, dnia 22 maja 2019r.
                            
Dotyczy konkursu na poddzierżawę parkingów zlokalizowanych nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że konkurs na poddzierżawę parkingów zlokalizowanych nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie ogłoszony dnia 15 maja 2018r. został rozstrzygnięty w dniu 22 maja 2019r. wynikiem pozytywnym.

W przetargu wpłynęła jedna oferta od firmy Competo Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 74/11, 20-076 Lublin.
Złożona oferta spełniała wszelkie wymagane kryteria, ponadto oferowała stawkę wyższą od wywoławczej o wymagane postąpienie.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

 

SKK.221.101.2019
Lublin, dnia 30 grudnia 2019r.

Dotyczy konkursu na poddzierżawę wydzielonych części kempingu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego MARINA nad Zalewem Zemborzyckim przy ul. Krężnickiej 6 w Lublinie

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

 Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, żekonkurs na poddzierżawę wydzielonych części kempingu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego MARINA nad Zalewem Zemborzyckim przy ul. Krężnickiej 6 w Lublinie ogłoszony dnia 17 grudnia 2018r.został rozstrzygnięty w dniu 30 grudnia 2019r. wynikiem negatywnym - w konkursie nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Poddzierżawa punktów gastronomicznych w obrębie Słonecznego Wrotkowa

Lublin, dn. 08.01.2018r.

Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że konkurs ofert na poddzierżawę punktów gastronomicznych zlokalizowanych w obrębie Ośrodka Wypoczynkowego „Słoneczny Wrotków” nad Zalewem Zemborzyckim, przy ul. Osmolickiej w Lublinie, został rozstrzygnięty w dniu 08 stycznia 2018r. wynikiem pozytywnym.

W konkursie wpłynęły dwie oferty, które spełniły wszystkie wymagane w konkursie kryteria.

Komisja konkursowa dokonała wyboru oferty zawierającej najwyższy czynsz miesięczny netto, wskazując jako zwycięzcę Oferenta nr 2.: Trans-Mar Brzozowski Mariusz, Wola Niemiecka 53, 21-025 Niemce

 

Nasi sponsorzy

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.