Rozmieszczenie parkingów
wokół hali Globus:

Grafik wykorzystania hali:

bieżący miesiąc

następny miesiąc

 

Mosir Icemania Globus SKI H2O Słoneczny Wrotków Zalew Zemborzycki Centrum Zdrowych Pleców